Home

Hartelijk welkom op de website van BuurtbusPlus Neede

laatste aanpassing:  20-01-2022.

 

Inleiding.

Om u als klant beter van dienst te kunnen zijn is deze website opgezet. U vindt op deze site (bijna) alle informatie over de BuurtbusPlus Neede. Of we nu praten over de route, tarieven, voorwaarden, dienstregeling met zijn eventuele overstap mogelijkheden,  aansluitingen of over eventuele stremmingen, je ziet het op één van de volgende pagina’s.

RABO club actie dank zij uw inzet weer prima geslaagd voor onze buurtbusplus, zie verder op de site—u allen bedankt.

Vlearmoesbus rijdt weer vanaf maandag 10 oktober als vanouds van 9.00 tot 21.00 uur!!

Het Coronavirus heeft ook voor de Vlearmoesbus het afgelopen jaar zijn invloed gehad op het vervoer voor u als passagier. Vanaf 22 maart 2020 waren alle ritten geschrapt.

Het voelt als of we u in de steek hebben gelaten maar niets is minder waar. Onze vrijwilligersgroep behoort, net als u, veelal tot de groep die risico loopt.

Vanaf dinsdag 6 april 2021  is het vervoer weer voorzichtig opgepakt.          WEL in een aangepaste vervoersaanbod en kleine aanpassing aan de busjes. 

Vanaf maandag 10 oktober:

 • Rijden we van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur
  • op de zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur
  • op zondag van 9.00 tot 17.00 uur.
 • De geldende gezondheidsmaatregelen zijn van toepassing om de hygiëne en veiligheid van u en onze vrijwilligers te waarborgen.
 • Passagiers met klachten zoals griepverschijnselen, neusverkoudheden en koorts kunnen niet vervoerd worden.
 • Passagiers moeten zelf zorgen voor een niet medisch mondkapje.
 • Busjes zijn voorzien van een kuchscherm.
 • Onze vrijwilligers dragen persoonlijke beschermingsmiddelen maar mogen deze tijdens het rijden afzetten.
 •  

Hopelijk zien we u spoedig weer in onze Vlearmoesbus.

Vriendelijke groet namens het bestuur en onze vrijwilligers,

Gerrit Bruntink, voorzitter.

Ook dit jaar wederom een prachtig resultaat van de RABO club support actie

RABO resultaat

 

 

 ANBI_FC 

Voor meer informatie over de ANBI regelingen klik hier

De Buurtbus lijn 198 gaat vanaf maandag 8 maart weer rijden. 

Buurtbus

De meeste buurtbussen in de Achterhoek en Rivierenland gaan weer rijden vanaf 8 maart 2021. Alle 30 buurtbussen zijn inmiddels conform de coronarichtlijnen voorzien van een kuchscherm, speciale extra ventilatie en een extra filter.  

Reis alleen als dat noodzakelijk is 

De overheid roept iedereen op om zoveel mogelijk thuis te blijven en niet onnodig op pad te gaan. Dit betekent dat deze oproep ook geldt voor het openbaar vervoer. Het ov blijft wel beschikbaar voor noodzakelijke reizen. Arriva voelt, net als de andere vervoerbedrijven, de verantwoordelijkheid om reizigers naar hun bestemmingen te blijven brengen. Arriva doet een dringend beroep op reizigers om de eigen verantwoordelijkheid te nemen in de keuze of de reis wel of niet noodzakelijk is.  
 
De geldende richtlijnen zijn de volgende:

1.                 Draag een mondkapje: in alle voertuigen is dat verplicht. Ook op perrons en bij haltes is het dragen van een mondkapje verplicht; 

2.                 Reis alleen als het echt nodig is;

3.                 Reis niet als u verkoudheidsklachten heeft;

4.                 Geef elkaar de ruimte.  

Aanpassing route te Groenlo.

Ingaande maandag 13 december rijdt de buurtbus lijn 198 niet meer over het industrieterrein Groenlo Noordgang. U kunt hier gebruik maken van de Arriva bus lijn 72.

Vanaf deze datum rijden we weer via het gezondheidscentrum “Den Papendiek” te Groenlo.

OMLEIDING.

Van maandag 31-01 t/m woensdag 09-02’22 is in Haarlo de kruising Wolinkweg/Voshaarweg/ Willem Sluyterweg nabij de Voshaarschool afgesloten wegens wegwerkzaamheden.

Omleidingsroute vanaf Borculo: Vóór Haarlo rechtsaf, Kuipersdijk. Bij Kruising met Wolinkweg rechtsaf en route vervolgen. Terug in omgekeerde volgorde.

Buiten de bebouwde kom kunt u door handopsteking de buurtbus erop attenderen dat u mee wilt reizen.

                  ______________________________________________________

Vlearmoesbus rijdt voortaan elke 2de woensdag naar het gemeente huis te Borculo. 

Op de 2e woensdagmiddag/avond van de maand rijdt de Vlearmoesbus   – op aanvraag – tussen 17.00 en 19.00 uur naar het gemeentehuis in Borculo, waar men dan zonder afspraak terecht kan.     

Dit alles om praktische redenen, het niet meer op afspraak geholpen te worden.

Ook rijdt de Vlearmoesbus op aanvraag naar het crematorium in Haarlo

 Graag tijdig melden via telefoon: 06-57326873

 

Vlearmoesbus krijgt via “Corona-noodfonds” € 500,=.

De Vlearmoesbus heeft van de Rabobank Noord- en Oost Achterhoek uit een speciaal “Corona-noodfonds” een mooie bijdrage ontvangen van € 500,=. Een heel goed initiatief van de Rabobank wat wij in deze moeilijke tijd goed kunnen gebruiken en waarvoor wij de Rabobank zeer erkentelijk zijn.

Namens het bestuur wensen wij iedereen met zijn en haar familie, vrienden en bekenden het allerbeste en een goede gezondheid toe.

Mooie donatie van Anita en Hans Toutenhoofd.

De Vlearmoesbus krijgt een mooie donatie van Anita en Hans Toutenhoofd. zie verder onder informatie/pers

Tweede Vlearmoesbus voor Stichting Busje 2009 en BuurtbusPlusvereniging Neede

Zie hiervoor pagina van de Vlearmoesbus en pers.

Rommelmarkt Vlearmoesbus.

Helaas kan de Rommelmarkt dit jaar niet doorgaan. Hopelijk wel in 2022 en dan weer de laatste zaterdag in juli.

Regelmatig bied ik spullen aan op de diverse verkoop groepen van facebook.

De opbrengsten komen ten goede aan de Vlearmoesbus. Kijk / koop op deze site’s en ondersteun op deze wijze de Vlearmoesbus. Ik nodig u uit om de spullen op te komen halen bij aankoop. U kunt dan tevens kijken of er nog andere  artikelen zijn die u bekoren.

Bent U opzoek naar iets specifieks bel dan gerust 06 53783043 en we gaan samen kijken in onze kleine rommelmarkt. 

Overigens wanneer u nog spullen heeft 06 53783043.

De laatste zaterdag in juli 2022 wordt, hopelijk weer een rommelmarkt t.b.v. de Vlearmoesbus gehouden.

Bezoek en steun ons op de laatste zaterdag van juli ( 30-07-2022) van 10.00 tot 16.00, met de bekende bananendoos actie vanaf 15.00. Voor meer details klik op het plaatje. De rommelmarkt wordt wederom gehouden bij het Raedhuys.  Verdere informatie treft u eveneens aan op de Nieuwspagina.

De BuurtbusPlus is te splitsen in drie soorten vervoer, te weten:

 • de Buurtbus
 • de Belbus
 • de “Vlearmoesbus” 

Wat  de Buurtbus extra aantrekkelijk maakt, is het feit dat u ook “zo maar” onderweg langs de route de bus aan kunt houden om op te stappen. U bent niet strikt aan een halte gebonden, behoudens binnen de bebouwde kom, om met de bus mee te gaan.

Buurtbusroute 198Neede – Noordijk – Borculo – Haarlo – Beltrum – Groenlo 

Naast de buurtbuslijn wordt het aantal reismogelijkheden uitgebreid door de inzet van een belbus.

De belbus biedt alleen reismogelijkheden op die momenten dat de buurtbus niet meer rijdt, dus ’s avonds (tot 23:00 uur), zaterdags (van 08.00 – 23.00 uur) en zondags (10.00 – 23.00 uur). De belbus rijdt alleen als er reizigers zijn. Zijn er geen ritaanvragen, dan rijdt de belbus niet. De belbus wordt gereden met een 8-persoonsbus.
Tot uiterlijk één uur voor vertrek kan de belbus worden gereserveerd bij telefoon 09001961.

vlmbuslogo

De “Vlearmoesbus” is een rolstoeltoegankelijk vervoermiddel dat op afroep mensen met een beperking, binnen de grenzen van de voormalige gemeente Neede, van deur-tot-deur vervoer bied.

De Vlearmoesbus” rijdt voortaan ook op zondag.

Rijden tijdens feestdagen.

Op feestdagen, zoals Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, 5 mei nationale feestdag (jaren deelbaar door 5), Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag en de beide Kerstdagen wordt door de Buurtbus en Vlearmoesbus niet gereden.

Kerstavond rijden de Buurtbus en Vlearmoesbus tot 17.00 uur.

Oudejaarsavond rijdt de Buurtbus en Vlearmoesbus tot 17.00 uur.

Disclaimer.

Ondanks dat deze site zo zorgvuldig mogelijk onderhouden wordt , kunnen er geen rechten aan worden ontleend aan de inhoud van deze site.

totaal aantal bezoekers op de site