Nieuws

 Nieuws

1. Rommelmarkt.

Ten behoeve van de Vlearmoesbus wordt er op de laatste zaterdag in juli (31 juli 2021) een fancy fair / rommelmarkt gehouden.

Ten behoeve van de Vlearmoesbus wordt er op zaterdag 31 juli 2021 van 10.00 uur tot 16.00 uur een fancy fair / rommelmarkt gehouden rondom het Raedhuys.

  • Heeft u nog spullen voor de rommelmarkt?
  • Bel 0545-292758 / 0653783043 of mail g.bruntink1@chello.nl
  • Bijna alles, uitgezonderd groot meubilair en kapotte goederen zijn welkom en worden opgehaald.

Dit alles voor de Vlearmoesbus.

2. Vally’s Glazenhuis

Vlearmoesbus  dankt Vally’s Glazenhuis en alle sponsoren voor de 1e nominatie “Needse Glazenhuis 2014” Namens alle gebruikers, vrijwilligers en bestuur.

                        Gerrit Bruntink, voorzitter. 

GlazenhuisfotoGlazenhuistekst

3. Het Vlearmoesbusteam.
Groepsfotokl Vlearmoesbus