Pers

Spirituele dag Neede

De Vlearmoesbus is een rolstoel-toegankelijk vervoermiddel, dat op afroep mensen van deur tot deur vervoer biedt. Deze doelgroep kan veelal geen gebruik maken van enig ander openbaar vervoermiddel. Het vervoersgebied van deze bus beperkt zich tot de grenzen van de voormalige gemeente Neede.
De Stichting Busje 2009 is de eigenaar van de Vlearmoesbus. En de bus(sen) worden bestuurd door vrijwilligers.

Op de Spirtuele dag zullen enkele vrijwilligers zijn om meer informatie te geven.

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst en natuur

De opbrengst van deze Spirituele Dag was € 550,-

Hiervoor hartelijke dank, mede namens onze doelgroep.

Gerrit Bruntink, voorzitter.

Hart voor de Achterhoek

   Logo RCC 

         2018 Heeft het mooie bedrag van € 1965,28 opgebracht.

                   Allen geweldig bedankt.

Vlearmoesbus Neede ontvangt donatie van particulier

Een donatie aan de Vlearmoesbus is lokaal, direct en duidelijk zichtbaar door twee bussen die door Neede rijden.

Zie onder de Vlearmoesbus pagina van hun beweegredenen deze donatie te doen. Ook Achterhoeknieuws, zie pers pagina, schenkt hier aandacht aan.

Anita en Hans geweldig bedankt namens eenieder, de doelgroep, vrijwilligers en bestuur.

Gerrit Bruntink, voorzitter.

De Vlearmoesbus in Neede. Foto: Rob Weeber

NEEDE – Enkele jaren geleden begon de eerste Vlearmoesbus in Neede te rijden. Het initiatief ontstond destijds mede vanuit leden van de Stichting Vrienden van het Meijersveld, een groep mensen die extra activiteiten voor de bewoners van het Needse bejaardenhuis organiseerden. Toen het bejaardenhuis werd gesloten en de bewoners ineens op zichzelf of op een mantelverzorger waren aangewezen, bleek dat er een praktisch probleem ontstond. Voorheen was alles binnen het bejaardenhuis bereikbaar, zoals de kapper, de winkel en het gezamenlijke uitje. Nu dreigde eenzaamheid voor iemand die niet of nauwelijks mobiel was. Er was gebrek aan goed vervoer. En zo ontstond het idee voor een bus voor de doelgroep (gehandicapte) ouderen die van deur tot deur vervoert, de Vlearmoesbus.

Door Rob Weeber

Hans Toutenhoofd uit Neede zat destijds in de Stichting Vrienden van het Meijersveld, samen met Gerrit Bruntink, de latere voorzitter van de Stichting Busje 2009. Hoewel hij niet bij de oprichting betrokken was, zag hij de Vlearmoesbus langs de zijlijn ontstaan. “Ik heb het grootste respect voor het initiatief van destijds en de vrijwilligers die de vervoersdienst sindsdien draaiende houden. De sluiting van het bejaardenhuis was tegelijkertijd een signaal naar de Needse samenleving dat ze het vervoer verder maar zelf moesten regelen. Gelukkig heeft diezelfde samenleving veerkracht getoond en een mooie, passende oplossing bedacht. Waar en wanneer je ook in het dorp loopt, altijd zie je de bus wel voorbijkomen. Veel ouderen zijn ervan afhankelijk en het voorkomt dat ze in een ongewenst isolement geraken. Inmiddels rijdt er een tweede Vlearmoesbus en dat betekent dat er weer veel geld mee gemoeid is. Daarom hebben we besloten om een donatie van 1.000 euro aan de stichting te doen. We steunen wel meer goede doelen, maar het voordeel van de Vlearmoesbus is dat het zichtbaar en lokaal is. Je weet waar het geld heengaat en ziet hoe het wordt besteed. Juist dat aspect heeft bij ons zeker meegespeeld. Verder hopen wij dat goed voorbeeld goed doet volgen. De Vlearmoesbus is een uiterst sympathiek initiatief en mag niet verloren gaan. Het motto is Veur mekare met mekare. ”

Ook voorzitter Gerrit Bruntink van de Stichting Busje 2009 is verheugd met de donatie. “De vraag naar deur-tot-deur-vervoer blijft stijgen en het behoeft geen uitleg meer dat de Vlearmoesbus zijn nut bewezen heeft. De komst van de tweede bus was eigenlijk onvermijdelijk. Als Vlearmoesbus zijn we van mening dat we nooit nee mogen zeggen, maar we willen ook service leveren. Door de stijgende vraag naar de dienst konden we onze service en doelstellingen niet meer op het gewenste niveau houden. Meer en meer belden we de klanten en vroegen of we iets later konden komen, puur een gevolg van de populariteit van de bus. Inmiddels hebben we in de route ook het nieuwe crematorium in Haarlo opgenomen. Daar is veel vraag naar. De donatie van Hans en Anita Toutenhoofd is een mooi en welkom gebaar. Het geeft aan dat de Vlearmoesbus gewaardeerd wordt in onze lokale samenleving en dat men er het belang van inziet.”
Fototekst: De Vlearmoesbus in Neede (Foto: Rob Weeber)

Tweede Vlearmoesbus in Neede omdat er zoveel vraag naar is (Tubantia 15-01-2018)

Demonstratie van de tweede Vlearmoesbus in Neede.

NEEDE – Het dorp Neede heeft een tweede Vlearmoesbus. Er is zoveel vraag naar lokaal vervoer dat één bus niet meer toereikend is. Het tweede voertuig gaat vanaf maandag rijden.

 Daardoor hoeft niemand in Neede meer teleurgesteld te worden, die afhankelijk is van lokaal vervoer. In het afgelopen jaar kon de stichting Vlearmoesbus niet altijd voldoen aan de vraag. Dat zorgde voor gemopper. Voor de stichting is dat onwenselijk. ,,Daarom wilden we graag een tweede bus aanschaffen”, zegt voorzitter Gerrit Bruntink van de stichting Vlearmoesbus.

 De nieuwe bus is zaterdag gepresenteerd bij autoschadebedrijf Markerink aan de Parallelweg. De chauffeurs konden de bus bekijken waarmee ze vanaf deze week de weg opgaan.

Niet zonder kunnen

Neede kan niet zonder lokaal vervoer. In 2011 werd de Vlearmoesbus geïntroduceerd. Met die bus kunnen hulpbehoevenden onder meer op familiebezoek, naar de huisarts en boodschappen doen.

De Vlearmoesbus was overigens niet de eerste lokale bus. Voor de komst van de Vlearmoesbus was er al een buurtbus. Maar tussen beide vervoersorganisaties zit een belangrijk verschil. De buurtbus rijdt volgens een dienstregeling op een vaste route. Die haalt geen mensen van huis op.

 Boodschappen op aanrecht zetten

De Vlearmoesbus daarentegen doet dat wel. Bovendien zijn de chauffeurs van deze bus niet te beroerd om de hulpbehoevende reiziger een handje te helpen. Ze gaan zelfs mee naar binnen om de boodschappen op het aanrecht te zetten.

Maar de toenemende populariteit had ook een keerzijde. Soms moesten mensen teleurgesteld worden. ,,Dan konden we niet op het gewenste tijdstip iemand ophalen, omdat de Vlearmoesbus onderweg was. We rijden met deze bus door Neede en het buitengebied, dat vroeger tot de gemeente Neede behoorde. Dat is een heel groot gebied”, weet Bruntink.

Kosten: een ton

Stichting Vlearmoesbus onderzocht vorig jaar de mogelijkheid om een tweede bus aan te schaffen. Daarmee is volgens Bruntink zo’n 100.000 euro gemoeid. Voor dat bedrag moet het mogelijk zijn om tien jaar lang een tweede Vlearmoesbus te laten rijden. De stichting krijgt het geld van sponsoren, door acties zoals een rommelmarkt en de opbrengst van de ritten.

De chauffeurs kosten geen geld. Zij doen het werk vrijwillig. In totaal rijden er nu vier lokale busjes door Neede en omgeving. Er zijn twee buurtbussen en twee Vlearmoesbussen. Daarvoor worden ruim zestig chauffeurs ingezet. Sommigen zijn zowel voor de buurtbus als de Vlearmoesbus inzetbaar.

Uitbreiding chauffeurskorps

Bruntink hoopt het korps van chauffeurs te kunnen uitbreiden. ,,We hebben meer vrijwilligers nodig”, zegt hij. De Vlearmoesbus gaat bovendien het vervoersgebied vergroten. De bus rijdt ook naar het nieuwe crematorium in Haarlo. ,,Die plaats ligt niet in onze voormalige gemeente, maar we worden wel gevraagd voor vervoer naar het nieuwe crematorium. Ook kijken we niet op een paar honderd meter als iemand ergens moet zijn dat niet tot de vroegere gemeente Neede behoort”, zegt Bruntink.

Tjeerd Beukers is vaste chauffeur op de twee Vlearmoesbus.

Voor vervoer naar omliggende dorpen zoals Eibergen of Borculo wordt de Vlearmoesbus niet ingezet.

Gerrit Bruntink is de nieuwe voorzitter van de BuurtbusPlusVereniging, die de Needse Vlearmoesbus en de Buurtbuslijn 198 laat rijden. foto Mark Mensink8 mei 2013

Gerrit Bruntink is de nieuwe voorzitter van de BuurtbusPlusVereniging, die de Needse Vlearmoesbus en de Buurtbuslijn 198 laat rijden. foto Mark Mensink

NEEDE – Needse ouderen kunnen binnenkort ook op zondag gebruikmaken van de Vlearmoesbus. Vanaf 26 mei rijdt de belbus bij wijze van proef op zondagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

Als er voldoende belangstelling is voor de zondagse ritjes, wordt het aanbod definitief. De Vlearmoesbus was eerder ook op zondagen beschikbaar, zegt Gerrit Bruntink, de nieuwe voorzitter van de Needse BuurtbusPlus-vereniging. “In het begin was de belangstelling echter minimaal. We wilden het de vrijwilligers niet aandoen om toch de gehele zondag beschikbaar te moeten zijn, daarom zijn we ermee gestopt. Nu lijkt er zoveel vraag naar te zijn, dat we het weer proberen.”

De Vlearmoesbus rijdt sinds maart 2011 in de voormalige gemeente Neede. De initiatiefnemers willen ouderen, die sinds de sloop van verzorgingshuis Het Meijersveld verspreid over Neede wonen, aangepast vervoer op afroep bieden voor bijvoorbeeld een ritje naar de winkel, de kapper, de dokter of de kerk. Ruim twintig vrijwillige chauffeurs vervoeren elke maand tussen de vier- en vijfhonderd passagiers.

07 05 2013

NEEDE – Boy van den Berg die eind 2007 toe trad tot het bestuur van de buurtbusvereniging en de Vlearmoesbus in Neede, heeft onlangs in de algemene ledenvergadering afscheid genomen als voorzitter van deze besturen. Hij wordt opgevolgd door Gerrit Bruntink. Onder Boys leiding is er iets geweldigs tot stand gekomen, hetgeen ruim in zijn behoefte voorziet. Al hoewel hij nadrukkelijk tijdens de bijeenkomst gezegd wilde hebben, dat het een succes is van alle vrijwilligers samen, die hieraan meewerken.
De nieuwe voorzitter dankte Boy voor zijn inzet middels het aanbieden van een VVV-bon en een boeket bloemen. De vergadering liet dit gepaard gaan met een luid applaus. Overigens is de kans groot, dat gebruikers Boy blijven tegenkomen als (vrijwillige)chauffeur op één van de busjes.
Gerrit Bruntink zal met evenveel enthousiasme als Boy de voorzittershamer overnemen. Hij heeft nog wat nieuwtjes te melden. “Met ingang van de dienstregeling 2013 rijdt de buurtbus via het gezondheidscentrum in Groenlo. Hierdoor is dit centrum voor velen op een makkelijke manier te bereiken. Verder zijn we voornemens om een proef te houden waarbij we de Vlearmoesbus ook op zondag laten rijden. Dit gaat in op zondag 26 mei. De bus rijdt dan vanaf 09.00 tot ongeveer 17.00 uur. Bij voldoende belangstelling wordt de proef omgezet in een definitief aanbod. En verder wil ik nog graag even weer melden dat men met de Vlearmoesbus elke tweede donderdag van de maand tussen 10.00 uur en 11.00 uur naar het gemeentehuis in Borculo kan. Wie daarvan gebruik wil maken, moet de woensdag ervoor uiterlijk om 18.00 uur bellen met 06-57326873”, aldus Gerrit Bruntink. Informatie is ook te vinden op www.buurtbusplusneede.nl.

Vlearmoesbus even met vakantie

 De vertrouwde Vleermoesbus is tijdelijk vervangen door een leenexemplaar van het Rode Kruis. Foto Michel Beskers 27 juli 2012

De vertrouwde Vlearmoesbus is tijdelijk vervangen door een leenexemplaar van het Rode Kruis.

NEEDE – Wie gewend is aan de dagelijkse ritten van de Vlearmoesbus in en rond Neede keek vrijdag even raar op. Er reed ineens een busje van het Rode Kruis door het dorp.

De verklaring was simpel: de Vlearmoesbus moest voor groot onderhoud en wat reparaties naar de garage. Omdat Neede echter geen dag zonder de vervoersdienst kan was het Rode Kruis zo vriendelijk een vervangend busje uit te lenen. Chauffeur Corrie ter Huurne kreeg er aardig wat reacties op: „Eén van de passagiers zei ‘Wat nou, een busje van het Rode Kruis? Daar trek ik heel wat bekijks mee. De buren zullen wel denken, ze zal toch niet wat hebben?’ De Vlearmoesbus is zo vertrouwd dat er in het dorp meteen gepraat wordt als er ineens een andere bus rijdt.”

Ter Huurne was wel blij dat via Syntus het vervangende busje geregeld kon worden: „De Vlearmoesbus is zes dagen per week van negen uur ‘s morgens tot negen uur ‘s avonds in gebruik. We hebben gewoon nauwelijks tijd om hem naar de garage te brengen. Maar dat moet natuurlijk wel zo af en toe. Nu moesten bijvoorbeeld de remblokken vervangen worden en er was wat schade te repareren. Daar kan je natuurlijk niet mee blijven rondrijden. Dus we waren blij dat we een alternatief hadden.”

 

Al 170 keer met de Vlearmoesbus

Voorzitter Boy van den Berg (rechts) van de BuurtbusPlusVereniging verraste twee trouwe passagiers van de Vlearmoesbus met een kerstpakket: Sini Starink (links) heeft al 170 ritten op haar naam staan en Arend Jan Korenblik is met zijn 95 jaar de oudste reiziger. foto Jan Houwers 24 december 2011

Voorzitter Boy van den Berg (rechts) van de BuurtbusPlusVereniging verraste twee trouwe passagiers van de Vlearmoesbus met een kerstpakket: Sini Starink (links) heeft al 170 ritten op haar naam staan en Arend Jan Korenblik is met zijn 95 jaar de oudste reiziger.

NEEDE – Sini Starink heeft iets met de Vlearmoesbus. Het is zoiets als een onschuldige affaire. Wel vier keer in de week stapt ze in het Needse belbusje. Op naar het dorp. En weer terug. 170 ritten heeft de 70-jarige Needse al gemaakt. Gisteren verraste de BuurtbusPlusVereniging haar meest trouwe passagier met een kerstpakket. Ook voor Arend Jan Korenblik, met zijn 95 jaar de oudste reiziger, was er een kerstverrassing.

Sinds maart van dit jaar vervoeren de vrijwillige chauffeurs met de Vlearmoesbus ouderen en zieken binnen de voormalige gemeente Neede op afroep van deur tot deur. Het moge duidelijk zijn: mevrouw Starink is een grote fan van het busje. Voor haar was de afstand van de Meijersveldweg naar het centrum sinds een knieoperatie onoverbrugbaar geworden. „Voor die tijd moest ik het altijd aan een ander vragen als ik naar het dorp wilde, maar dat doe ik niet gauw. Ik wil niet iedereen lastigvallen voor die twee uurtjes.”

Ze deelt haar enthousiasme over het kleinschalige vervoer graag met anderen. „Ik praat er altijd over. Mensen vragen: hoe kom je hier? Dan zeg ik: met de Vlearmoes!” Arend Jan Korenblik gaat sinds juli drie keer in de week mee met de Vlearmoesbus. Het busje brengt hem naar zijn vrouw, die in de kleinschalige woonvoorziening aan de Troelstrastraat verblijft. „Hartstikke mooi”, oordeelt hij. „De meeste chauffeurs ken ik wel, we hebben altijd veel te praten. Anders zit ik ook maar hele dagen alleen.”

Vlearmoesbus gaat naar gemeenthuis

13 december 2011

NEEDE – Omdat vanaf 1 januari het steunpunt van de gemeente Berkelland in Neede wordt gesloten, moeten Needenaren hun rijbewijs, paspoort of identiteitskaart bij de gemeentewinkel in Borculo gaan ophalen. Om het voor oudere en minder valide Needenaren makkelijker te maken om naar Borculo af te reizen, gaat de Vlearmoesbus elke maand één keer op bestelling naar het gemeentehuis.

Indien er belangstelling is wordt de rit op elke tweede dinsdag van de maand gemaakt. De eerste rit is al op 10 januari. De kosten zijn dezelfde als voor een rit in de oude gemeente Neede. Het is wel nodig om de vrijdag