Chauffeurs

Chauffeurs.

Rijtijden

De buurtbus rijdt alleen op doordeweekse dagen volgens een vaste route en een vaste dienstregeling.

De Vlearmoesbus rijdt ook op afroep in het weekend. Deze bus zal op de dag dat U rijdt binnen bereik gestald moeten worden

Rooster

Elke chauffeur vervult gemiddeld eenmaal per twee weken een vaste, van te voren overeengekomen dienst van 4 uur (buurtbus) of hele dag en of halve dag op Vlearmoesbus. Dit is ruim van te voren bekend middels een dienstenrooster. Dit kan inhouden dat niet van alle dagen die een vrijwilliger heeft aangeboden gebruik zal worden gemaakt. Eén en ander is afhankelijk van het aantal chauffeurs dat voor een bepaalde dienst beschikbaar is (vakanties, veel of weinig aanbod voor een bepaalde dag/tijd). Bij tekorten zal in overleg tot een oplossing worden gekomen.

Hoog in het vaandel staat: een goede service verlenen aan de passagiers.

Eisen aan de chauffeurs

  • Kandidaat-chauffeurs dienen te voldoen aan de volgende eisen:
  • woonachtig in Berkelland, of binnen het gebeid van de route
  • minimaal 2 jaar in het bezit van rijbewijs B
  • bij aanvang jonger dan 70 jaar oud (men mag tot 79 jaar op de buurtbus rijden)
  • enige kennis van de omgeving

Wanneer u aan deze punten voldoet krijgt u een oproep om een rijtest af te leggen. Wanneer deze gunstig is verlopen zult u wederom een oproep krijgen om een medische keuring te ondergaan. Dit alles om in het bezit te komen van een goedkeuringsrapport voor de functie van buschauffeur (minibus, voor maximaal 8 personen).

Aanmelden

Als u belangstelling heeft chauffeur vrijwilliger te worden dan kunt u contact opnemen met een van onze coördinatoren, Henny Lodeweeg of Bert Geukes.

BuurtbusPlusvereniging Neede
Secretariaat: Leusinkweg 12
7161 XK Neede
email: info@buurtbusplusneede.nl

Na aanmelding neemt een bestuurslid contact met u op over de verdere gang van zaken.

Alvast bedankt voor uw aanmelding.

Het bestuur van de BuurtbusPlus Neede wenst u als aankomend vrijwilliger / chauffeur een prettige en zinvolle tijd.