Vlearmoesbus

vlmbuslogo

Anita en Hans Toutenhoofd over hun schenking aan de Vlearmoesbus:

“Het is alweer bijna tien jaar geleden dat Neede de (twijfelachtige?) eer had een van de eerste plaatsen te zijn waar het nieuwe beleid “zo lang mogelijk thuis wonen” werd geïntroduceerd.

Prachtig als je het wilt, goed voor jezelf kan zorgen en nog mobiel bent. Alternatieven zijn er niet meer, omdat vrij snel daarna het alom vertrouwde bejaardenhuis “Het Meijersveld” al werd afgebroken.

De Needse samenleving moest het verder maar zien in te vullen. Gelukkig kun je dat aan de Needsen overlaten. Die “veur mekare met mekare” mentaliteit zit er in gebakken.

Een van de eerste zaken die werd opgepakt is de mobiliteit. Niet iedereen kan op afroep familie of vrienden mobiliseren om even een ritje in het dorp te maken.

Het initiatief van de Vlearmoesbus was geboren. Dagelijks zien we de bus wel ergens in Neede rijden.

Veel van onze ouderen maken er dankbaar gebruik van, zijn zo onafhankelijk en kunnen wanneer ze willen overal in het dorp naartoe gebracht worden.

Omdat niets gratis is in deze wereld moet er natuurlijk wel voor betaald worden, maar dankzij vele donaties en sponsoring blijft dat betaalbaar en lukt dat nog steeds goed.

Onlangs is men tot aanschaf, dit alles vanwege het aanbod van passagiers, van een tweede Vlearmoesbus overgegaan. En daar is nu natuurlijk wel even wat meer geld voor nodig.

Wij steunen meer goede doelen, maar nadeel daarvan is dat het vaak verder van je af staat en de resultaten van je gift niet echt zichtbaar zijn.

Een donatie aan de Vlearmoesbus is lokaal, direct en duidelijk zichtbaar door twee bussen die door Neede rijden.

Dat heeft ons doen besluiten om een bedrag van € 1000,- over te maken naar de Stichting Vlearmoesbus als bijdrage voor de aanschaf van de tweede bus.

Omdat we graag willen dat de bussen nog tot in lengte van dagen blijven rijden zijn wij van plan om jaarlijks een substantiële bijdrage te doen.

Die bijdrage geeft ons veel voldoening. We weten waar het geld terecht komt en het resultaat is dichtbij en duidelijk zichtbaar en komt ten goede aan onze eigen ouderen in Neede.

Wellicht heeft u ook niet eerder aan deze mogelijkheid gedacht en is een bijdrage aan de Vlearmoesbus ook iets voor u (mag best wat minder, maar meer mag natuurlijk ook)!

Zo kunnen we ”veur mekare met mekare” deze prachtige service in stand houden!

Hans en Anita Toutenhoofd.

Namens het bestuur, vrijwilligers en zeker niet te vergeten onze doelgroep,

dank ik Anita en Hans Toutenhoofd voor schenking die zij geven aan de Vlearmoesbus.

Mede door deze bijdrage hopen wij het vervoer in stand te kunnen blijven houden en in lengte van dagen vervoer aan te kunnen bieden voor een redelijke prijs.

 Gerrit Bruntink, voorzitter Vlearmoesbus.

Tweede Vlearmoesbus voor Stichting Busje 2009 en BuurtbusPlusvereniging Neede

Zaterdag 13 januari 2018 is de tweede Vlearmoesbus gepresenteerd bij autoschadebedrijf Markerink aan de parallelweg te Neede.

Onder het genot van een hapje en een drankje hebben vele genodigden gebruik gemaakt deze te bezichtigen.

Om aan de behoefte van passagiers aanbod te kunnen voldoen heeft het bestuur besloten tot deze aanschaf.

Dit alles is mede mogelijk gemaakt dankzij inzet van de vrijwilligers (rijden van versterkingsritten e.d.) en bijdrage van onze trouwe sponsoren (zie pagina sponsoren), donateurs, rommelmarkt, enz. enz.

Zie voor verder verslag van deze presentatie de pers pagina.

Ingaande heden rijdt de Vlearmoesbus op verzoek, voor onze doelgroep, naar de aula te Haarlo.

Wel is het nodig avonds voorafgaande aan deze rit te reserveren                      06-57326873.

 De Vlearmoesbus    

De Vlearmoesbus is een rolstoel-toegankelijk vervoermiddel, dat op afroep mensen van deur tot deur vervoer biedt. Deze doelgroep kan veelal geen gebruik maken van enig ander openbaar vervoermiddel.

De Vlearmoesbus dient bij voorkeur een dag en uiterlijk een uur voor de aanvang van de rit telefonisch besteld te worden. Tel 06-57326873. Afhankelijk van de drukte, en als u uiterlijk een uur voor de aanvang van de rit besteld hebt, wordt in overleg met de dienstdoende-chauffeur een tijd afgesproken.

vlmbus

Vervoersgebied

Het vervoersgebied van deze bus beperkt zich tot de grenzen van de voormalige gemeente Neede.

Wat zijn de kosten?   

Een ieder die van de Vlearmoesbus gebruik wil maken, betaalt een jaarlijks abonnement van €20,- en voor elke rit €1,20. Na betaling ontvangt u een pasje wat 1 jaar geldig is. Voor elke volgende rit betaalt u op vertoon van dit pasje €1,20. Ook is er een tienrittenkaart, de prijs hiervoor is €11,-

Het pasje ziet er als volgt uit.

vlmoesbvoorzijde

vlmoesbachterzijde

De 10 rittenkaart ziet er als volgt uit.

VlBus10RKVoorkantVlBus10RKAchterkant

Rijtijden

De Vlearmoesbus is beschikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 21.00 uur. In het weekend rijdt de bus op zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur.

Op de zondagen rijdt deze, in de maanden juni, juli en augustus van 9.00 tot 13.00 uur. Overige maanden van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Elke 2e woensdag in de maand rijdt de bus tussen 17.00 uur en 19.00 uur naar het gemeentehuis in Borculo (opgave mogelijk t/m de woensdag ervoor)

Niet rijden

Op feestdagen (zoals Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, 5 mei nationale feestdag (jaren deelbaar door 5), Hemelvaartsdag,1e en 2e Pinksterdag en de beide Kerstdagen) wordt door de Vlearmoesbus niet gereden.

Bestellen

Tijdig aanvragen!! Tot uiterlijk een uur van te voren telefonisch op nummer: 06-57326873. Voor vervoer ’s avonds voor 18.00 aanvragen. 

Voor de zondag geld dat de bus voor zaterdag 17.00 uur besteld moet zijn.

Stichting

De Stichting Busje 2009 is de eigenaar van de Vlearmoesbus. Wij zorgen er voor dat aan de strengste veiligheidseisen wordt voldaan en dat door de inzet van vrijwilligers het vervoer kan worden gerealiseerd. Daarnaast vragen wij als bestuur begrip voor het feit dat deze vrijwilligers niet altijd, veelal door onvoorziene omstandigheden, geheel aan al uw wensen tegemoet kunnen komen.

Vlearmoesbus rijdt voortaan elke 2de woensdag naar het gemeente huis te Borculo. 

Op de 2e woensdagmiddag/avond van de maand rijdt de Vlearmoesbus,  op aanvraag, tussen 17.00 en 19.00 uur naar het gemeentehuis in Borculo, waar men dan zonder afspraak terecht kan.                                Dit alles om praktische redenen, het niet meer op afspraak geholpen te worden.                                       Telefoon nummer: 06-57326873.                                                                                                                                                                               Wel is het nodig om deze rit ruim van te voren deze rit te reserveren. 

                                                    vlmbuslogo

vlmbusachterzijde

De Vlearmoesbus heeft als dank de organisatie van het Glazenhuis een aandenken aangeboden.

Glazenhuistekst

Een aandenken aan Glazen Huis Neede 2014.

Glazenhuisfoto

De actie t.b.v. de Vlearmoesbus die afgelopen jaar ruim € 6.200,- opleverde.

Kijk voor een volledige weergave op: https://www.facebook.com/glazenhuisneede