Vlearmoesbus

vlmbuslogoTweede Vlearmoesbus voor Stichting Busje 2009 en BuurtbusPlusvereniging Neede

Zaterdag 13 januari 2018 is de tweede Vlearmoesbus gepresenteerd bij autoschadebedrijf Markerink aan de parallelweg te Neede.

Onder het genot van een hapje en een drankje hebben vele genodigden gebruik gemaakt deze te bezichtigen.

Om aan de behoefte van passagiers aanbod te kunnen voldoen heeft het bestuur besloten tot deze aanschaf.

Dit alles is mede mogelijk gemaakt dankzij inzet van de vrijwilligers (rijden van versterkingsritten e.d.) en bijdrage van onze trouwe sponsoren (zie pagina sponsoren), donateurs, rommelmarkt, enz. enz.

Zie voor verder verslag van deze presentatie de pers pagina.

Ingaande heden rijdt de Vlearmoesbus op verzoek, voor onze doelgroep, naar de aula te Haarlo.

Wel is het nodig avonds voorafgaande aan deze rit te reserveren                      06-57326873.

 De Vlearmoesbus    

De Vlearmoesbus is een rolstoel-toegankelijk vervoermiddel, dat op afroep mensen van deur tot deur vervoer biedt. Deze doelgroep kan veelal geen gebruik maken van enig ander openbaar vervoermiddel.

De Vlearmoesbus dient bij voorkeur een dag en uiterlijk een uur voor de aanvang van de rit telefonisch besteld te worden. Tel 06-57326873. Afhankelijk van de drukte, en als u uiterlijk een uur voor de aanvang van de rit besteld hebt, wordt in overleg met de dienstdoende-chauffeur een tijd afgesproken.

vlmbus

Vervoersgebied

Het vervoersgebied van deze bus beperkt zich tot de grenzen van de voormalige gemeente Neede.

Wat zijn de kosten?   

Een ieder die van de Vlearmoesbus gebruik wil maken, betaalt een jaarlijks abonnement van €15,- en voor elke rit €1,20. Voor de eerste rit dient u derhalve €16,20 bij u te hebben. Na betaling ontvangt u een pasje wat 1 jaar geldig is. Voor elke volgende rit betaalt u op vertoon van dit pasje €1,20. Ook is er een tien-rittenkaart, de prijs hiervoor is €11,-

Het pasje ziet er als volgt uit.

vlmoesbvoorzijde

vlmoesbachterzijde

De 10 rittenkaart ziet er als volgt uit.

VlBus10RKVoorkantVlBus10RKAchterkant

Rijtijden

De Vlearmoesbus is beschikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.15 tot 21.00 uur. In het weekend rijdt de bus op zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur.

Op de zondagen rijdt deze, in de maanden juni, juli en augustus van 8.45 tot 13.00 uur. Overige maanden van 8.45 uur tot 17.00 uur.

Elke 2e donderdag in de maand rijdt de bus tussen 10.00 uur en 11.00 uur naar het gemeentehuis in Borculo (opgave mogelijk t/m de woensdag ervoor)

Niet rijden

Op feestdagen (zoals Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, 5 mei nationale feestdag (jaren deelbaar door 5), Hemelvaartsdag,1e en 2e Pinksterdag en de beide Kerstdagen) wordt door de Vlearmoesbus niet gereden.

Bestellen

Tijdig aanvragen!! Tot uiterlijk een uur van te voren telefonisch op nummer: 06-57326873. Voor vervoer ‘s avonds voor 18.00 aanvragen. 

Voor de zondag geld dat de bus voor zaterdag 17.00 uur besteld moet zijn.

Stichting

De Stichting Busje 2009 is de eigenaar van de Vlearmoesbus. Wij zorgen er voor dat aan de strengste veiligheidseisen wordt voldaan en dat door de inzet van vrijwilligers het vervoer kan worden gerealiseerd. Daarnaast vragen wij als bestuur begrip voor het feit dat deze vrijwilligers niet altijd, veelal door onvoorziene omstandigheden, geheel aan al uw wensen tegemoet kunnen komen.

Borculo Gemeentehuis

De Vlearmoesbus gaat voortaan elke tweede donderdag van de maand van 10.00 tot 11.00 van Neede naar Borculo. Omdat het steunpunt van de gemeente in Neede gesloten is, moeten Needenaren hun rijbewijs, paspoort, identiteitskaart etc bij de gemeentewinkel in Borculo ophalen. Omdat dit voor oudere en minder valide Needenaren wat makkelijker te maken om naar Borculo te gaan, gaat de Vlearmoesbus 1 keer op bestelling naar het gemeentehuis. Bij getoonde belangstelling wordt deze rit op de tweede donderdag van de maand gemaakt. Wel is het nodig om op de woensdagavond voorafgaand aan deze rit te reserveren. Telefoon nummer: 06-57326873

                                                    vlmbuslogo

Spullen voor de rommelmarkt.

Ten behoeve van de Vlearmoesbus wordt er elke laatste zaterdag in juli, in 2016 op

30 juli een fancy fair / rommelmarkt gehouden rondom het Raedhuys.

  • Hebt u nog spullen voor de rommelmark?
  • Bel 0545-292758 (Gerrit Bruntink)
  • Of mail g.bruntink1@chello.nl
  • Bijna alles, uitgezonderd groot meubilair en kapotte goederen zijn welkom en worden opgehaald.

vlmbusachterzijde

 

 

De Vlearmoesbus heeft als dank de organisatie van het Glazenhuis een aandenken aangeboden.

Glazenhuistekst

Een aandenken aan Glazen Huis Neede 2014.

Glazenhuisfoto

 

De actie t.b.v. de Vlearmoesbus die afgelopen jaar ruim € 6.200,- opleverde.

Kijk voor een volledige weergave op: https://www.facebook.com/glazenhuisneede