Bijdrage uit het “corona noodfonds” 2020. (archief)

De Vlearmoesbus heeft van de Rabobank Noord- en Oost Achterhoek uit een speciaal “Corona-noodfonds” een mooie bijdrage ontvangen van € 500,=. Een heel goed initiatief van de Rabobank wat wij in deze moeilijke tijd goed kunnen gebruiken en waarvoor wij de Rabobank zeer erkentelijk zijn.