Nieuws

 Nieuws

 Om de kosten van de Vlearmoesbus te dekken, worden er onder andere 2e hands spullen verkocht via Gerrit Bruntink.

Heeft u nog spullen voor de verkoop? Bent u op zoek naar een artikel?

Bel 0545-292758 / 0653783043 of mail g.bruntink1@chello.nl

Bijna alles, uitgezonderd groot meubilair en kapotte goederen zijn welkom en worden opgehaald.

 

2. Vally’s Glazenhuis

Vlearmoesbus  dankt Vally’s Glazenhuis en alle sponsoren voor de 1e nominatie “Needse Glazenhuis 2014” Namens alle gebruikers, vrijwilligers en bestuur.

                        Gerrit Bruntink, voorzitter. 

GlazenhuisfotoGlazenhuistekst

3. Het Vlearmoesbusteam.
Groepsfotokl Vlearmoesbus