Tarief wijziging

Helaas ontkomt de Vlearmoesbus niet aan een tariefverhoging om de bus te kunnen laten rijden. De verhoging is ingegaan op 1 maart 2024. De prijs van het jaarabonnement blijft ongewijzigd, namelijk € 20 per jaar. De prijs van een tienrittenkaart wordt € 15. Losse kaartjes komen te vervallen.
Zonder jaarabonnement kunt u met een tienrittenkaart vijf keer een enkel reis maken.