Tarief wijziging

Helaas ontkomt de Vlearmoesbus niet aan een tariefverhoging om de bus te kunnen laten rijden. De verhoging gaat in op 1 maart 2024. De prijs van het abonnement blijft ongewijzigd, namelijk € 20 per jaar. De prijs van een tienrittenkaart wordt € 15. Losse kaartjes komen te vervallen.